Pirotechnika

Bezpieczeństwo i higiena pracy 


1. Przed rozpoczęciem pracy z odczynnikami chemicznymi należy zapoznać się z ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi, a także z ewentualnym postępowaniem w przypadku np. zatrucia, poparzenia. UWAGA SKUTKI BEZMYŚLNYCH CZYNÓW MOGĄ BYĆ PIORUNUJĄCE!

2. Przed każdym mieszaniem odczynników ( łączeniem związków chemicznych ) należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce, w którym przeprowadzamy doświadczenie ( Chodzi głównie o zabezpieczenie materiałów łatwopalnych i wybuchowych przed kontaktem z innymi związkami chemicznymi ).

3. Przed rozpoczęciem pracy z odczynnikami chemicznymi należy odpowiednio się zabezpieczyć. ( Nie chodzi tu o opancerzenie się, ale o okulary ochronne i grube gumowe rękawice w przypadku substancji żrących ).

4. Po skończonej pracy z materiałami chemicznymi należy bardzo dokładnie umyć ręce i twarz, ponieważ wszystkie pyły ( i inne pozostałości ) z mieszanek w razie spożycia powodują przykre konsekwencje.

5. W razie zapalenia się substancji podczas mieszania (zdarza się rzadko) lub ogrzewania(czego nie życzę nikomu) należy ogień gasić gaśnicą proszkową albo czymś, czym można szybko i skutecznie zgasić rozpaloną mieszankę. (może niektórym wydaje się to trochę głupie, ale zwykła mieszanka "azotan (V) potasu + sacharoza" osiąga grubo ponad 500 stopni celsjusza, więc może być groźnie). UWAGA SUBSTANCJI TAKICH JAK BENZYNA, OLEJE, WĘGLOWODORY NIE WOLNO GASIĆ WODĄ!

6. W razie poparzenia należy postępować następująco; a) Poparzoną np. ręke wsadzić pod łagodny strumień chłodnej wody i przytrzymać aby schłodzić ranę b) Ranę owinąć mokrą gazą a następnie bandażem c) Niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

7. Mieszanki najlepiej przygotowywać (lub odpalać) w dwie lub trzy osoby, bo tak będzie najlepiej.

8. Na "poligony" warto wybrać miejsca które nie stanowią żadnego bezpośredniego zagrożenia pożarem lub innymi przykrymi konsekwencjami: Jeśli chodzi o las to kiepski pomysł szczególnie w lecie, kiedy obowiązuje 3 stopień zagrożenia pożarowego.

9. Resztki mieszanek po wypaleniu należy dogasić, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego ( z tym się powtarzamy, ale bezpieczeństwo swoje jak i otoczenia jest najważniejsze ).

10. Produkcja i magazynowanie materiałów wybuchowych ( ala Osama bin Laden ) jest ZAKAZANE i ZABRONIONE przez prawo.jeśli już zapoznałeś się z BHP wyrobów to wejdź TUTAJ i sprawdź jakie możesz czynić eksperymenty chemiczne